ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ Τ

Επικοινωνήστε για προσφορά

Οι κλασικοί βραχίονες T που χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση προβολέων και καμερών ασφαλείας, κατασκευάζονται συνήθως σε μήκη των 500mm(250+250), 800mm(400+400), 1000mm(500+500). Μπορούν επίσης να κατασκευαστούν σε οποιοδήποτε μήκος σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη. Η τελική επίστρωση γίνεται από θερμό γαλβάνι, ηλεκτροστατική βαφή ή συνδυασμό και των δύο μαζί. Οι βραχίονες Τ συναρμολογούνται στον ιστό με βίδες Μ8.

Περιγραφή