ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Επικοινωνήστε για προσφορά

Οι κλασικοί βραχίονες που χρησιμοποιούνται για τον οδοφωτισμό, κατασκευάζονται συνήθως σε μήκη των 800mm, 1000mm, 1200mm σε φ60. Μπορούν επίσης να κατασκευαστούν σε οποιοδήποτε μήκος και διατομή σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη καθώς και να δοθεί οποιαδήποτε κλίση. Επιπλέον διατίθενται σε μονό, διπλό, τριπλό κ.α. ανάλογα με το πλήθος των φωτιστικών που θα τοποθετηθούν με τελική επίστρωση από θερμό γαλβάνι, ηλεκτροστατική βαφή ή συνδυασμό και των δύο μαζί. Οι βραχίονες συναρμολογούνται στον ιστό με βίδες Μ8

Περιγραφή