ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Επικοινωνήστε για προσφορά

Τα αγκύρια χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση ιστών με φλάντζα για την επίτευξη της στήριξης και σταθερότητας της κολώνας. Οι γαλβανισμένες ντίζες διατίθενται σε διατομές Μ12, Μ16, Μ20, Μ24 ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε ιστού και συνοδεύονται από ροδέλες και παξιμάδια. Οι ντίζες θερμοσυγκολούνται με σιδερογωνιές σε ίδια διάταξη με τις οπές της φλάντζας.